Loading...

מערכת לחלוקת משניות

יצירת תוכנית לימוד וחלוקת משניות לבחירתכם

ניתן לקבוע עד עשרים משניות ליום

הגדרת תאריך תחילת הלימוד

הורדה ושמירה לקובץ מקומי

שליחת תזכורת יומית לדוא"ל

התוכנית נשמרת באתר וניתנת לצפייה

היכנסו למערכת על ידי לחיצה על כפתור כניסה

עדיין אינכם רשומים? לחצו על הרשמה

כניסה הרשמה